Säimenen myllyseutu on kaunis paikka uittotapatuman järjestämiseen.